Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Öğr. Gör. Fatma Gökçen Özmenli Üye
Öğr. Gör. Ayhan Özkurt Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı Başkan
Orhan Bayram
Yüksekokul Sekreteri
Raportör
Öğr. Gör. Dr. Muhammed Serhat Semercioğlu Üye
Öğr. Gör. Baki Gökgöz Üye