Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı Başkan
Öğr. Gör. Baki Gökgöz Üye
Öğr. Gör. Fatma Gökçen Özmenli Üye
Öğr. Gör. Ayhan Özkurt Üye
Orhan Bayram
Yüksekokul Sekreteri
Raportör