Müfredat ektedir.

Ayrıca https://guiys.gumushane.edu.tr/media/uploads/torulmyo/files/optisyenlik-program-ders-mufredat.pdf adresinden detaylı olarak ulaşılabilir.

Optisyenlik Programı Ders Müfredatı