Birim İç Kontrol ve Kalite Komisyonu

Unvanı Adı, Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin BOSTANCI Başkan
Öğr. Gör. Esengül EJDER Üye
Öğr. Gör. Emre DORUK Üye