Müfredat dersleri ektedir. 

Ayrıca https://obs.gumushane.edu.tr/oibs/ogrsis/mufredat_dersleri.aspx adresinden detaylı olarak ulaşılabilir.

Büro Yönetimi Müfredat