Bölümümüz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılından itibaren öğrenci alımına devam etmektedir.

Bölüm Akademik Kadrosu

Öğr. Gör. Ayhan Özkurt

Unvan/Görev Bölüm Başkanı, Öğretim Görevlisi, Staj Komisyonu Başkanı
E-Posta ayhan.ozkurt
Dahili 3334
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Abdurrahman Arslan

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta aarslan
Dahili  
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Ömer Nasuhi Akıncı

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta onasuhiakinci
Dahili 3318
Kişisel Bilgiler

Genel Konular

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Özel Güvenlik ve Koruma Programı Gümüşhane Üniversitesi Torul Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2019-2020 güz eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. 2019-2020 güz eğitim-öğretim yılı itibariyle toplam 50 aktif öğrenci ile program eğitim ve faaliyetleri devam etmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Genel liselerden mezun olanlar/olacakların ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Giriş Sınavına girmeleri ve yeterli “TYT” puanı almaları gerekir.

Programın Amacı

Özel Güvenlik ve Koruma Programının amacı; güvenlik sektöründeki hızlı değişimi yakalayan ve teknolojik gelişmelere ayak uyduran, saha çalışmalarında uygulama tekniklerini bilen, özellikle güvenlik teknolojilerini yakından tanıyan, ilgili (“5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”, “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” vb.) yasa ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi ve donanımlı, problem çözen, sektörde etkin olabilecek analitik düşünme yeteneğine sahip ve fiziki olarak iyi yetişmiş, bu mesleğin temel becerilerine sahip olmalarının yanı sıra bilgisayar kullanabilen, yabancı dil bilen, etkili iletişim kurabilen, olay anında soğukkanlı, olaylara müdahale esaslarını bilen, yakın savunma teknikleri bilgi ve becerisine sahip, saldırgan da dahil kimseye zarar vermeden etkisiz hale getiren donanımlı elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde etkili ve verimli ara elemanlar yetiştirmek, Güvenlik sektöründe yükseköğrenim görmüş çalışanların sayısının artması ile bu alanda hizmet kalitesinin de artması amaçlanmaktadır.

Mezuniyet ve Dikey Geçiş

Özel Güvenlik ve Koruma Programımız birinci (örgün) öğretimine 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerimiz mesleği ile ilgili alanlarda uygulamalı olarak çalışmak sureti ile pratik yapmaları için yaz döneminde toplam 30 iş gününü kapsayan bir staj programına tabi tutulurlar. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için programda yer alan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadırlar (Zorunlu derslerin yanında seçimlik dersleri de alma zorunluluğu bulunmaktadır). Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere Özel Güvenlik ve Koruma alanında ön lisans diploması verilir. Mezuniyet hakkı kazananlar “Özel Güvenlik Görevlisi” unvanını alırlar.

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen dikey geçiş (DGS) sınavından yeterli not almaları koşuluyla Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Sosyal Hizmetler vb. gibi lisans programlara, Anadolu Üniversitesi ve açık ve uzaktan öğretim yapan daha bir çok üniversitenin Önlisans ve Lisans programlarına 2. Üniversite kapsamında kayıt yaptırma fırsatı bulabilmektedirler.

İstihdam İmkanları

Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olanların alanlarında çalışma sahaları çok geniştir. Özel Güvenlik ve Koruma Programı’ndan mezun olanlar Türkiye’nin her yerinde bulunan iş merkezleri, konaklama yerleri, sağlık kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, öğrenci yurtları, müzeler, tören yerleri, toplu konut alanları, hava meydan ve limanları ile deniz limanları, metrolar, gar ve terminaller, sanayi ve ticari işletmeler olmak üzere baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, radyolink istasyonları, görüntü ve ses verici istasyonlar, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri, nehir, göl ve deniz kıyıları, orman alanları, her türlü spor müsabakaları, sahne gösterileri ve toplantıların yapıldığı açık ve kapalı mekânlarda olmak üzere kısacası; özel sektör ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler.

Aynı zamanda KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır.

Programımızdan Mezun Olanlar Aşağıdaki Yeterliliklere Sahip Olur

1. Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme

2. Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme

3. Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme

4. Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme

5. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme

6. Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme

7. Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme

8. İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma

9. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma

10. Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi

11. Girişimcilik becerisine sahip olma

12. Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma

13. Yakın savunma teknikleri ile yapılan saldırıları kimseye zarar gelmeden etkisiz hale getirme, bertaraf edebilme

14. Spor yapma alışkanlığı kazanma

Teknik Alt Yapı ve Laboratuvar İmkânları

Torul Meslek Yüksekokulu 5312 m2 alan üzerinde, 4 katlı ve 4000 m2 kapalı alana sahip binasında 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren hizmet vermektedir. Meslek Yüksekokulumuzda 3 adet 0- 50 kişilik, 5 adet 51-75 kişilik, 1 adet 76- 100 kişilik olmak üzere toplamda 9 adet derslik ve 2 adet tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ile 19 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır. Okulumuz birinci ve ikinci öğretim programlarının her birinde 600 öğrenci faaliyetlerini sürdürebilecek kapasiteye sahip bulunmakta olup fiziki alanlar bakımından tam bir donanıma sahiptir.

Okulumuza ait kapalı mekân kafeterya ve açık alan dinlenme parkı, bütün öğrencilerimizin tek oturumda ihtiyacını karşılayacak büyüklükte yemekhane, öğrencilerimizin kullanımına açık kablosuz internet bulunmaktadır.

İlçede Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 180 kapasiteli kız öğrenci, 250 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdu KYK ya bağlı olarak hizmet vermektedir.