Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı Başkan
Öğr. Gör. Ayhan Özkurt Üye
Öğr. Gör. Esengül Ejder Üye
Orhan Bayram
Yüksekokul Sekreteri
Raportör
Öğr. Gör. Zekeriya Sarıhan Üye
Öğr. Gör. Baki Gökgöz Üye
Öğr. Gör. Dr. Muhammed Serhat Semercioğlu Müdür Yardımcısı, Üye