Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı Başkan
Öğr. Gör. Baki Gökgöz Üye
Öğr. Gör. Tuğba Güllü Kışla Üye
Öğr. Gör. Zekeriya Sarıhan Üye
Öğr. Gör. Ayhan Özkurt Üye
Öğr. Gör. Dr. Muhammed Serhat Semercioğlu Üye
Öğr. Gör. Esengül Ejder Üye
Orhan Bayram
Yüksekokul Sekreteri
Raportör