Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı
Yüksekokul Müdür Yardımcıları Görev Tanımları
Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı
Bölüm Başkanının Görev Tanımı
Öğretim Görevlisinin Görev Tanımı
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin Görev Tanımı
Memurlar Görev Tanımı
Kaloriferci Görev Tanımı