Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı
Yüksekokul Müdür Yardımcıları Görev Tanımları
Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı
Bölüm Başkanının Görev Tanımı
Öğretim Elemanı Görev Tanımı
Taşınır Kontrol Yetkilisinin Görev Tanımı
Taşınır Kayıt Yetkilisinin Görev Tanımı
Memurlar Görev Tanımı
Kaloriferci Görev Tanımı