1.AKADEMİK PROGRAM MİSYON, PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMESİ

Misyon

Sosyal Hizmetler bölümünün temel misyonu sosyal eşitsizliği ortadan kaldırarak, toplumsal refahın temini için toplumsal görevlerini yerine getiremeyen bireylere profesyonel destek sağlayabilecek sosyal hizmet teknikerleri yetiştirmektir.

 

Vizyon

Meslek Yüksekokullarında verilen sosyal hizmet eğitiminin ulusal ve uluslararası standartlara ulaşması noktasında toplumsal normlara uyan bireyleri topluma kazandırmak ve diğer sosyal hizmet bölümlerine örnek olma vizyonunu ilke edinmiştir.

 

Bölüm Ön Lisans Eğitimi İçin Gerekli Yeterlilikler

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel alan yeterlilikleri kapsamında Sosyal Hizmetler Program Yeterlilikleri İlişkisi hazırlanarak Bologna sistemine yüklenmiştir.

 

2.AKADEMİK PERSONEL VE YÖNETİM STANDARTLARI

Bölüm Öğretim Elemanları

Öğr.Gör.Dr.M.Serhat SEMERCİOĞLU (Bölüm Başkanı – Tam Zamanlı)
Dr.Öğr.Üyesi Nazlı Özcan SARIHAN (Tam Zamanlı)
Dr.Öğr.Üyesi Selçuk YALÇIN (Tam Zamanlı)
Öğr.Gör.Fatma Dilek DİKER (Tam Zamanlı)

 

Yönetim Sistemi

Birimimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir. Konuyla ilgili iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

 

Etkinlik

İnsan kaynakları yönetiminde öncelik stratejik planımızdaki amaç ve hedefler doğrultusunda nitelikli akademik ve idari personel sayısını artırmaktır. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil yasal düzenlemelerin yanı sıra Üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate alınmaktadır. Temel amaç insan kaynakları yönetiminde kurumsallaşmayı sağlamak, liyakat önceliklendirmek ve alan için ihtiyaç duyulan akademisyenlerin istihdamını sağlamaktır. Böylelikle akademik ve idari personelimizin memnuniyet, verimi ve hizmet kalitesi yükselecektir. İdari personel için görev tanımlaması, norm kadro çalışması, muvafakat yönergesi uygulanmaktadır.

 

Kaynakların Yönetimi

Üniversitemiz taşınır taşınmaz kaynaklarının yönetimi ve etkinlik düzeyi, Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Bilgi Sistemi’nde bulunan “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi” üzerinden takip edilmekte, birimlerin satın alma, kullanım, bağış ve devir işlemleri ile stok durumları gibi tüm taşınır süreçleri bu sistemlerin sağladığı kolaylıkla takip edilmektedir.

 

3.ÖĞRETİM VE ÖĞRENİM SÜREÇLERİ

Yüksekokulumuzdaki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Bilgisayar Programcılığı Programı, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır. 

 

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler 
Grup Çalışması 
Laboratuvar 
Ödev 
Proje Hazırlama 
Staj 
Teknik Gezi 
Uygulama 
Yerinde Uygulama 
Mesleki Faaliyet 
Sosyal Faaliyet 
Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri 

Bu bölümden mezun olanlar SOSYAL HİZMET TEKNİKERİ unvanı alırlar. Mezun öğrenciler sosyal hizmet teknikeri sıfatıyla resmi ve özel kurumlarda çalışabilirler. 

 

4.FİZİKİ OLANAKLAR, ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİ ve STANDARTLARI

Fiziki İmkânlar

Torul Meslek Yüksekokulu 5312 m² alan üzerinde, 4 katlı ve 4000 m² kapalı alana sahip binasında 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren hizmet vermektedir. 


Derslik, Laboratuvar ve Büro (Oda)lar  

Meslek Yüksekokulumuzda 3 adet 0- 50 kişilik, 5 adet 51-75 kişilik, 1 adet 76- 100 kişilik olmak üzere toplamda 9 adet derslik ve 2 adet tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ile 19 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır. Okulumuz birinci ve ikinci öğretim programlarının her birinde 600 öğrenci faaliyetlerini sürdürebilecek kapasiteye sahip bulunmaktadır. YÖK tarafından 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için söz konusu programa verilen öğrenci kontenjanı 30+1 olup, fiziki alanlar bakımından herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır.  

 

Kütüphane

Meslek Yüksekokulumuzda mevcut programlardaki öğrencilerin temel ve yardımcı ders kaynak ihtiyacını karşılayacak eserlerin yer aldığı 100 m² alana sahip kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca Bağlarbaşı Gümüşhanevi Kampüsümüzde, amaca doğrudan hizmet edebilecek kapasitede merkez kütüphanemiz bulunmaktadır. Ayrıca, üniversitemiz ULAKBİM internet hattı üzerinden erişilebilir birçok dijital kaynağa da sahiptir. 
Gümüşhane Üniversitesi (Üniversitemiz), “Anadolu Üniversitesi Konsorsiyumu (ANKOS), Tübitak–Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (Ekual) Konsorsiyumu” üyesi olup, ulusal ve uluslararası birçok önemli veri tabanına üyedir. Bu imkânlardan üniversitemizin bütün akademik ve idari birimleri faydalanmaktadır.

 

Sosyal ve Kültürel İmkânlar

1.Okulumuza ait kapalı mekân kafeterya ve açık alan dinlenme parkı,
2.Bütün öğrencilerimizin tek oturumda ihtiyacını karşılayacak büyüklükteki yemekhane,
3.Öğrencilerimizin kullanımına açık kablosuz internet,
4.İlçemizde öğrencilerimizin de yararlanabildiği İlçe Özel İdaresine ait ve okulumuza 200 m mesafedeki çok amaçlı salon ile birlikte, ilçedeki kapalı spor salonu ve açık çim futbol sahası (Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait) nın yanı sıra, özel sektöre ait halı saha bulunmaktadır. Yine ilçemizde belediyenin tesis etmiş olduğu park ve dinlenme alanı bulunmaktadır. Kısa zaman önce Tarihî Torul Kalesi’nde Cam Teras ziyarete açılmış ve bünyesinde restoran, kafeterya bulunduran sosyal tesis hizmet vermeye başlamıştır. 
5.Ayrıca ilçe sınırlarında bulunan Zigana Dağı Kayak Tesisleri her türlü kış sporunun yapılmasına olanak sağlamakta, konaklama ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Kayak tesislerinde 1 adet babylife ve saatte 843 kişi taşıma kapasiteli telesiyej bulunmaktadır.
6.Özel idarenin personelimize tahsis ettiği 15 adet lojman diğer imkânlarımız arasında yer almaktadır.

 

Barınma Durumu

Torul ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 180 kapasiteli kız öğrenci, 250 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdu KYK ya bağlı olarak hizmet vermektedir.

 

5.ARAŞTIRMA GELİŞTİRME OLANAKLARI

Ar-Ge Stratejisi

Program olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma süreçleri bölgeyi de kapsamaktadır. Kurumumuz, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır.

 

Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarına Sağlanan Destek

Proje Destek Ofisi ile periyodik olarak bilimsel proje ve yayın hazırlama eğitimi vermektedir. Eğitim-öğretim kadrosunun ormancılık ve orman ürünleri alanında hazırlanacağı projeler Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (GÜBAP) bünyesinde desteklenmektedir. Ayrıca Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (MALUAM) sayesinde ulusal ve uluslararası analiz, AR-GE, proje destek taleplerine cevap vererek multidisipliner çalışmalar yapılabilmektedir.

 

6.ÖĞRENME ORTAMI VE ÇEVRE İLE İLİŞKİLER

Öğrenme Ortamı

Meslek Yüksekokulumuzda 3 adet 0- 50 kişilik, 5 adet 51-75 kişilik, 1 adet 76- 100 kişilik olmak üzere toplamda 9 adet derslik ve 2 adet tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ile 19 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır.

 

Demografik Etki

Birimde, 31 öğrenci öğrenim görmekte ve 4 akademik personel olmak üzere 35 kişi bulunmaktadır.

 

Ekonomik Etki

Bölüm öğrencileri ilçe ekonomisine alışveriş, yiyecek-içecek, barınma, ulaşım gibi birçok kategoride yaptıkları harcamalar, araç, gereç ve ürün temini ve ziyarete gelen ailelerin harcamaları ve birimdeki istihdam edilen personelin önemli ekonomik katkıları bulunmaktadır.

 

7.KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bölümümüz teknik konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen teknikerler yetiştirmektir. 
Bu genel hedeflerin yanında Sosyal Hizmetler programı emniyet ve iş güvenliği oluşturarak, bunları aynı seviyede ekibine aktarabilen, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen, mesleğinde ilgili bilgileri okuyarak yorumlayabilen, üst birimlerden aldığı talimatları anlayabilen, yorumlayabilen, alt birimlere aktarabilen, iş organizasyonu yapabilen, ileri teknoloji ve özellik isteyen uygulamaları yapabilen ve alt birimlere aktarabilen, takım çalışması yapabilen, sorumluluk ve risk alabilen, sözlü-yazılı ve teknik iletişim kurabilen, karar verebilen, ihtiyaç analizi yapabilen, problem çözebilen, rapor yazabilen, kendi işini kurabilen, ekipmanları kullanabilen, kayıtları tutabilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca; bölümümüz, toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece :

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere SOSYAL HİZMET ÖNLİSANS derecesi verilecektir. 

Sosyal Hizmetler Bölümü Ön lisans programı 120 ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey " yeterliliklerini sağlamaktadır. 

Sosyal Hizmetler Bölümü, öğrencilerin en yeni bilgileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Önlisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır.
Sosyal Hizmetler Bölümü ön lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde QF-EHEA: Kısa Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazandıran programdır. 


Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir: 
•ISCED Eğitim Alan Kodu: 5 – Sosyal Hizmetler Alanı 
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" ön lisans derecesi