Bölüm Kalite Sistemi

1-Akademik Program Misyon, Planlama, Değerlendirmesi

Genel kolluk tanımı, türleri, genel kolluğun görev ve yetkileri, özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk yetkisini kullanabileceği durumlar. Genel kolluk ve özel güvenliğin ortak çalışma yapacağı olay ve durumlar. Özel güvenlik eğitiminde genel kolluğun yeri. Olaylara müdahale esnasında genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri arasındaki mesleki ilişkiler.

2-Akademik Personel ve Yönetim Standartları

Akademik Personel

Öğr. Gör. Ayhan ÖZKURT- (Tam Zamanlı - Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Ömer Nasuhi AKINCI (Tam Zamanlı )

Öğr. Gör. Abdurrahman ARSLAN (Tam Zamanlı )

Yönetim Sistemi

Birimimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir. Konuyla ilgili iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Etkinlik

İnsan kaynakları yönetiminde öncelik stratejik planımızdaki amaç ve hedefler doğrultusunda nitelikli akademik ve idari personel sayısını artırmaktır. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil yasal düzenlemelerin yanı sıra Üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate alınmaktadır. Temel amaç insan kaynakları yönetiminde kurumsallaşmayı sağlamak, liyakat önceliklendirmek ve alan için ihtiyaç duyulan akademisyenlerin istihdamını sağlamaktır. Böylelikle akademik ve idari personelimizin memnuniyet, verimi ve hizmet kalitesi yükselecektir. İdari personel için görev tanımlaması, norm kadro çalışması, muvafakat yönergesi uygulanmaktadır.

Kaynakların Yönetimi

Üniversitemiz taşınır taşınmaz kaynaklarının yönetimi ve etkinlik düzeyi, Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Bilgi Sistemi’nde bulunan “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi” üzerinden takip edilmekte, birimlerin satın alma, kullanım, bağış ve devir işlemleri ile stok durumları gibi tüm taşınır süreçleri bu sistemlerin sağladığı kolaylıkla takip edilmektedir.

3-Öğretim ve Öğrenim Süreçleri

Yüksekokulumuzdaki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Bilgisayar Programcılığı Programı, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler :

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Laboratuvar

Ödev

Proje Hazırlama

Staj

Teknik Gezi

Uygulama

Yerinde Uygulama

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olanların alanlarında çalışma sahaları çok geniştir. Özel Güvenlik ve Koruma Programı’ndan mezun olanlar Türkiye’nin her yerinde bulunan iş merkezleri, konaklama yerleri, sağlık kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, öğrenci yurtları, müzeler, tören yerleri, toplu konut alanları, hava meydan ve limanları ile deniz limanları, metrolar, gar ve terminaller, sanayi ve ticari işletmeler olmak üzere baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, radyolink istasyonları, görüntü ve ses verici istasyonlar, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri, nehir, göl ve deniz kıyıları, orman alanları, her türlü spor müsabakaları, sahne gösterileri ve toplantıların yapıldığı açık ve kapalı mekânlarda olmak üzere kısacası; özel sektör ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler.

Aynı zamanda KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır.

4-Fiziki Olanaklar, Öğrenci Değerlendirmesi ve Standartları

Fiziki İmkânlar

Torul Meslek Yüksekokulu 5312 m² alan üzerinde, 4 katlı ve 4000 m² kapalı alana sahip binasında 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren hizmet vermektedir.

 Derslik, Laboratuvar ve Büro (Oda)lar 

Meslek Yüksekokulumuzda 3 adet 0- 50 kişilik, 5 adet 51-75 kişilik, 1 adet 76- 100 kişilik olmak üzere toplamda 9 adetderslik ve 2 adet tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ile 19 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır. Okulumuz birinci ve ikinci öğretim programlarının her birinde 600 öğrenci faaliyetlerini sürdürebilecek kapasiteye sahip bulunmaktadır. YÖK tarafından 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı için söz konusu programlara verilen öğrenci kontenjanı sırasıyla 100, 20 ve 30 olup, fiziki alanlar bakımından herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır.  

Kütüphane

Meslek Yüksekokulumuzda mevcut programlardaki öğrencilerin temel ve yardımcı ders kaynak ihtiyacını karşılayacak eserlerin yer aldığı 100 m² alana sahip kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca Bağlarbaşı Gümüşhanevi Kampüsümüzde, amaca doğrudan hizmet edebilecek kapasitede merkez kütüphanemiz bulunmaktadır. Ayrıca, üniversitemiz ULAKBİM internet hattı üzerinden erişilebilir birçok dijital kaynağa da sahiptir.

Gümüşhane Üniversitesi (Üniversitemiz), “Anadolu Üniversitesi Konsorsiyumu (ANKOS), Tübitak–Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (Ekual) Konsorsiyumu” üyesi olup, ulusal ve uluslararası birçok önemli veri tabanına üyedir. Bu imkânlardan üniversitemizin bütün akademik ve idari birimleri faydalanmaktadır.

 Sosyal ve Kültürel İmkânlar

1. Okulumuza ait kapalı mekânkafeterya veaçık alan dinlenme parkı,

2. Bütün öğrencilerimizin tek oturumda ihtiyacını karşılayacak büyüklükteki yemekhane,

3. Öğrencilerimizin kullanımına açık kablosuz internet,

4. İlçemizde öğrencilerimizin de yararlanabildiği İlçe Özel İdaresine ait ve okulumuza 200 m mesafedeki çok amaçlı salon ile birlikte, ilçedeki kapalı spor salonu ve açıkçimfutbol sahası (Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait) nın yanı sıra, özel sektöre ait halı saha bulunmaktadır. Yine ilçemizde belediyenin tesis etmiş olduğu park ve dinlenme alanı bulunmaktadır. Kısa zaman önce Tarihî Torul Kalesi’nde Cam Teras ziyarete açılmış ve bünyesinde restoran, kafeterya bulunduran sosyal tesis hizmet vermeye başlamıştır.

5. Ayrıca ilçe sınırlarında bulunan Zigana Dağı Kayak Tesisleri her türlü kış sporunun yapılmasına olanak sağlamakta, konaklama ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Kayak tesislerinde 1 adet babylife ve saatte 843 kişi taşıma kapasiteli telesiyej bulunmaktadır.

6. Özel idarenin personelimize tahsis ettiği 15 adet lojman diğer imkânlarımız arasında yer almaktadır.

 Barınma Durumu

İlçede Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 180 kapasiteli kız öğrenci, 250 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdu KYK ya bağlı olarak hizmet vermektedir.

5-Araştırma ve Geliştirme Olanakları

Ar-Ge Stratejisi

Program olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma süreçleri bölgeyi de kapsamaktadır.Kurumumuz, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır.

6-Öğrenme Ortamı ve Çevre ile Etkileşim

Öğrenme Ortamı

Meslek Yüksekokulumuzda 3 adet 0- 50 kişilik, 5 adet 51-75 kişilik, 1 adet 76- 100 kişilik olmak üzere toplamda 9 adet derslik ve 2 adet tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ile 19 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır.

Demografik Etki

Birimde, 60 öğrenci öğrenim görmekte ve 3 akademik personel olmak üzere 63 kişi bulunmaktadır.

Ekonomik Etki

Bölüm öğrencileri ilçe ekonomisine alışveriş, yiyecek-içecek, barınma, ulaşım gibi birçok kategoride yaptıkları harcamalar, araç, gereç ve ürün temini ve ziyarete gelen ailelerin harcamaları ve birimdeki istihdam edilen personelin önemli ekonomik katkıları bulunmaktadır.

7- Kalite Güvence Sistemi ve Sürekli İyileştirme Çalışmaları

Gümüşhane Üniversitesinin vizyon, misyon, temel ilke ve politikaları bölümümüzce benimsenmiştir. Bölümümüz Ulusal standartlar YÖK mevzuatı, Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Uluslararası Standartlar Bologna Süreci ile sürekli iyileşme sürecindedir.