Gümüşhane Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar gereği 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemi yaz stajları, COVID-19 pandemi sürecinden dolayı mezun durumdaki öğrencilerimizden staj yeri bulamayanların stajlarını ödev şeklinde yapılabilmelerine karar verilmiştir.

Stajını ödev-proje olarak yapmak isteyen öğrencilerimizin ilgili bölüm başkanlığıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir.      

Not: Zorunlu yaz stajını 1. sınıf sonunda da uygulayan programlarımız 1. sınıf öğrencilerine staj yeri bulmaları halinde sadece yüz yüze staj yaptırabilirler. Ödev-proje şeklinde staj uygulaması 1. sınıf öğrencilerine uygulanmayacaktır.