I.Öğretimde 11 (On bir), II.Öğretimde 3 (üç) olmak üzere toplam 14 (on dört) öğrencimize 2022-2023 Eğitim  Öğretim Yılında Yemek Bursu verilecektir.  Yemek Bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerimizin duyuru ekinde yer alan Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru Formu (FORM-1)'nu eksiksiz bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra sunulması gereken belgelerle birlikte 19/09/2022 – 30/09/2022 tarihleri arasında Bölüm Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

Not: Yemek Bursuna başvuracak öğrencilerimizin ekte yer alan ve Başvurul Koşulları ile Başvuruda Sunulması Gereken Belgeleri de içerir ekteki açıklamaları okumaları önem arz etmektedir.

 

yemek-bursu-basvuru-acklamalar-1
yemek-bursu-basvuru-formu