Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Özcan Sarıhan Üye
Öğr. Gör. Ayhan Özkurt Üye
Öğr. Gör. Fatma Gökçen Özmenli Üye
Öğr. Gör. Zekeriya Sarıhan Üye
Orhan Bayram
Yüksekokul Sekreteri
Raportör