Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Nihat Yılmaz Başkan
Öğr. Gör. Ayhan Özkurt Üye
Öğr. Gör. Fatma Gökçen Özmenli Üye
Orhan Bayram
Yüksekokul Sekreteri
Raportör
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Özcan Sarıhan Üye
Öğr. Gör. Zekeriya Sarıhan Üye