1. AKADEMİK PROGRAM MİSYON, PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMESİ

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Misyon

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının misyonu; çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için, iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne alınarak programın sürekli güncel tutulması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir.

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Vizyon

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının vizyonu; çağın gerekleri çerçevesinde, sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyonun parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde eleman yetiştirilmesi felsefesinde ilerlemektir.

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Değerler

 • Güvenilir,
 • Öğrenci odaklı,
 • Öğrencilerimizin geleceğinin ülkenin geleceği olduğuna inanmak,
 • Her öğrencinin gelişimi için ortam hazırlamak,
 • Toplumsal sorumluluk;
 • Şeffaflık
 • Hesap verebilirlik,
 • Tutarlı olmak,
 • Duyarlılık;
 • Toplumsal değerleri dikkate almak;
 • Sorun çözücü olmak;
 • Özverili olmak,
 • Hoşgörülü olmak,
 • Gelişim odaklılık,
 • Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı çalışmak,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Değişimin ve sürekli gelişmenin önemine inanmak,

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Hedefler

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, büro hizmetlerini yönetim fonksiyonlarına göre gerçekleştirecek, yöneticinin çalışmalarına etkili bir şekilde destek verecek ve yönetimde verimliliğe katkı sağlayacak çağdaş büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Misyon

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programının misyonu; çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için, iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne alınarak programın sürekli güncel tutulması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir.

 

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Vizyon

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programının vizyonu; çağın gerekleri çerçevesinde, sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyonun parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde eleman yetiştirilmesi felsefesinde ilerlemektir.

 

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Değerler

 • Güvenilir,
 • Öğrenci odaklı,
 • Öğrencilerimizin geleceğinin ülkenin geleceği olduğuna inanmak,
 • Her öğrencinin gelişimi için ortam hazırlamak,
 • Toplumsal sorumluluk;
 • Şeffaflık
 • Hesap verebilirlik,
 • Tutarlı olmak,
 • Duyarlılık;
 • Toplumsal değerleri dikkate almak;
 • Sorun çözücü olmak;
 • Özverili olmak,
 • Hoşgörülü olmak,
 • Gelişim odaklılık,
 • Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı çalışmak,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Değişimin ve sürekli gelişmenin önemine inanmak,

 

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Hedefler

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programının amacı,  istihdam sahası giderek artan ‘çağrı merkezi’ sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasıdır. Değişen günümüz koşularında, müşteri odaklı hizmet politikalarının yaygınlaşması, Çağrı Merkezi Hizmetleri sektörünün ön plana çıkmasına yol açmaktadır. Değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, etkili konuşma becerisi olan ve diksiyonu düzgün nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

2. AKADEMİK PERSONEL VE YÖNETİM STANDARTLARI

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Akademik Personel

Öğr. Gör. Nazlı ÖZCAN SARIHAN    (Tam Zamanlı - Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Dr. M. Serhat SEMERCİOĞLU (Tam Zamanlı)

Öğr.Gör. M. Güzin SEMERCİOĞLU (Tam Zamanlı)

 

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Akademik Personel

Öğr. Gör. Zekeriya SARIHAN (Tam Zamanlı)

Öğr.Gör. Gülşah BULUT (Tam Zamanlı)

Öğr. Gör. F. Dilek DİKER (Tam Zamanlı)

 

Yönetim Sistemi

Birimimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir. Konuyla ilgili iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

 

Etkinlik

İnsan kaynakları yönetiminde öncelik stratejik planımızdaki amaç ve hedefler doğrultusunda nitelikli akademik ve idari personel sayısını artırmaktır. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil yasal düzenlemelerin yanı sıra Üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate alınmaktadır. Temel amaç insan kaynakları yönetiminde kurumsallaşmayı sağlamak, liyakat önceliklendirmek ve alan için ihtiyaç duyulan akademisyenlerin istihdamını sağlamaktır. Böylelikle akademik ve idari personelimizin memnuniyet, verimi ve hizmet kalitesi yükselecektir. İdari personel için görev tanımlaması, norm kadro çalışması, muvafakat yönergesi uygulanmaktadır.

 

Kaynakların Yönetimi

Üniversitemiz taşınır taşınmaz kaynaklarının yönetimi ve etkinlik düzeyi, Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Bilgi Sistemi’nde bulunan “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi” üzerinden takip edilmekte, birimlerin satın alma, kullanım, bağış ve devir işlemleri ile stok durumları gibi tüm taşınır süreçleri bu sistemlerin sağladığı kolaylıkla takip edilmektedir.

 

3. ÖĞRETİM VE ÖĞRENİM SÜREÇLERİ

Yüksekokulumuzdaki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır. 

 

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler :
Ders & Sınıf İçi Etkinlikler 
Grup Çalışması 
Laboratuvar 
Ödev 
Proje Hazırlama 
Staj 
Teknik Gezi 
Uygulama 
Yerinde Uygulama 
Mesleki Faaliyet 
Sosyal Faaliyet 
Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri 

Program mezunlarının istihdam olanakları oldukça yüksektir. Kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin modern işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezlerinde çalışabilmektedir. 

 

4. Fiziki Olanaklar, Öğrenci Değerlendirmeleri ve Standartları

 

Fiziki İmkânlar
Torul Meslek Yüksekokulu 5312 m² alan üzerinde, 4 katlı ve 4000 m² kapalı alana sahip binasında 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren hizmet vermektedir. 

 

Derslik, Laboratuvar, Büro (Oda)lar
Meslek Yüksekokulumuzda 3 adet 0- 50 kişilik, 5 adet 51-75 kişilik, 1 adet 76- 100 kişilik olmak üzere toplamda 9 adetderslik ve 2 adet tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ile 19 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır. Okulumuz birinci ve ikinci öğretim programlarının her birinde 600 öğrenci faaliyetlerini sürdürebilecek kapasiteye sahip bulunmaktadır. YÖK tarafından 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı için söz konusu programlara verilen öğrenci kontenjanı sırasıyla 100, 20 ve 30 olup, fiziki alanlar bakımından herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır.   

 

Kütüphane
Meslek Yüksekokulumuzda mevcut programlardaki öğrencilerin temel ve yardımcı ders kaynak ihtiyacını karşılayacak eserlerin yer aldığı 100 m² alana sahip kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca Bağlarbaşı Gümüşhanevi Kampüsümüzde, amaca doğrudan hizmet edebilecek kapasitede merkez kütüphanemiz bulunmaktadır. Ayrıca, üniversitemiz ULAKBİM internet hattı üzerinden erişilebilir birçok dijital kaynağa da sahiptir. 
Gümüşhane Üniversitesi (Üniversitemiz), “Anadolu Üniversitesi Konsorsiyumu (ANKOS), Tübitak- Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (Ekual) Konsorsiyumu” üyesi olup, ulusal ve uluslararası birçok önemli veri tabanına üyedir. Bu imkânlardan üniversitemizin bütün akademik ve idari birimleri faydalanmaktadır.

 

Sosyal ve Kültürel İmkânlar
1. Okulumuza ait kapalı mekânkafeterya veaçık alan dinlenme parkı,
2. Bütün öğrencilerimizin tek oturumda ihtiyacını karşılayacak büyüklükteki yemekhane,
3. Öğrencilerimizin kullanımına açık kablosuz internet,
4. İlçemizde öğrencilerimizin de yararlanabildiği İlçe Özel İdaresine ait ve okulumuza 200 m mesafedeki çok amaçlı salon ile birlikte, ilçedeki kapalı spor salonu ve açıkçimfutbol sahası (Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait) nın yanı sıra, özel sektöre ait halı saha bulunmaktadır. Yine ilçemizde belediyenin tesis etmiş olduğu park ve dinlenme alanı bulunmaktadır. Kısa zaman önce Tarihî Torul Kalesi’nde Cam Teras ziyarete açılmış ve bünyesinde restoran, kafeterya bulunduran sosyal tesis hizmet vermeye başlamıştır. 
5. Ayrıca ilçe sınırlarında bulunan Zigana Dağı Kayak Tesisleri her türlü kış sporunun yapılmasına olanak sağlamakta, konaklama ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Kayak tesislerinde 1 adet babylife ve saatte 843 kişi taşıma kapasiteli telesiyej bulunmaktadır.
6. Özel idarenin personelimize tahsis ettiği 15 adet lojman diğer imkânlarımız arasında yer almaktadır.

 

Barınma Durumu
İlçede Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 180 kişilik kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Geçen yıl yurtta 100 kız öğrenci barınmıştır. Talep olması halinde bu yurdun kapasitesinin daha da artırılabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca ilçede özel girişimci tarafından erkek öğrenci yurdu inşası devam etmektedir. 

 

5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

 

Ar-Ge Stratejisi

Program olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma süreçleri bölgeyi de kapsamaktadır. Kurumumuz, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır.

 

6. ÖĞRENME ORTAMI VE ÇEVRE İLE ETKİLEŞİM

 

Öğrenme Ortamı

Meslek Yüksekokulumuzda 3 adet 0- 50 kişilik, 5 adet 51-75 kişilik, 1 adet 76- 100 kişilik olmak üzere toplamda 9 adetderslik ve 2 adet tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ile 19 farklı özellikte büro/oda bulunmaktadır. 

 

Demografik Etki

Bölümde, 80öğrenci öğrenim görmekte ve 6 akademik personel olmak üzere 86 kişi bulunmaktadır.

 

Ekonomik Etki

Bölüm öğrencileri ilçe ekonomisine alışveriş, yiyecek-içecek, barınma, ulaşım gibi birçok kategoride yaptıkları harcamalar, araç, gereç ve ürün temini ve ziyarete gelen ailelerin harcamaları ve birimdeki istihdam edilen personelin önemli ekonomik katkıları bulunmaktadır.

 

7. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

Kalite Güvencesi

Programımızda periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.);

Mezunlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri, her seviyede saptadıktan sonra da eğitim programlarının tekrar oluşturmak,
Sürekli olarak geri besleme alınarak bölümün belirlenen amaçları ve saptanan nitelikleri sürekli daha iyi yerine getirip getirmediğinin gözlemlenmesi,
Bütün süreçlerde gerekli iyileştirmelerin yapılması.

Gümüşhane Üniversitesinin vizyon, misyon, temel ilke ve politikaları bölümümüzce benimsenmiştir. Bölümümüz Ulusal standartlar YÖK mevzuatı, Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Uluslararası Standartlar Bologna Süreci ile sürekli iyileşme sürecindedir.