Birim İç Kontrol ve Kalite Komisyonu

Unvanı Adı, Soyadı Görevi
Prof. Dr Nihat YILMAZ Başkan
Öğr. Gör. Dr.  Nazlı ÖZCAN SARIHAN Üye
Öğr. Gör. Esengül EJDER Üye