Birim İç Kontrol ve Kalite Komisyonu

Unvanı Adı, Soyadı Görevi
Prof. Dr Nihat YILMAZ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi  Nazlı ÖZCAN SARIHAN Üye
Öğr. Gör. Esengül EJDER Üye