Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programı; 5. Seviye akademik ve mesleki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.
Büro yönetimi ve sekreterlik alanındaki meslek elemanı; büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir almadan, sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir büro görevlisidir.
Büro yönetimi ve sekreterlik alanındaki meslek elemanı:
• Büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılar,
• Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar,
• Yönetim dosya sistemini, tekniğine uygun bir şekilde gerçekleştirir,
• Büro teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır,
• Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir,
• Ziyaretçi kabullerinde özenli davranır,
• Uygun bir büro hostesliği görevi sunar,
• Yöneticinin seyahatlerini organize eder,
• Yönetimde yapılacak toplantıları düzenler,
• Not ve mesaj alır, gerekli tutanak ve raporların hazırlanmasını sağlar,
• Seminer, kokteyl ve iş yemeklerinin organizasyonunu gerçekleştirir,
• Yöneticiye yönelik evrak, kayıt ve işleyişini kontrol altında tutar,
• Yönetici ofislerinin görünümünü, kontrolünü ve estetiğini sağlar,
• Büronun yönetimini gerçekleştirir ve yeni gelişmelere açık olur.